Články Zpět na všechny novinky

Obnovitelné zdroje energií vás přiblíží k energetické soběstačnosti a nezávislosti.

Obnovitelné zdroje energií vás přiblíží k energetické soběstačnosti a nezávislosti.

Obnovitelné zdroje energií představují alternativu ke klasickému způsobu vytápění a ohřevu teplé vody v bytech nebo domech.

V podmínkách České republiky jde v podstatě o možnost využít energii z vody, větru, slunce nebo z okolního prostředí pomocí tepelných čerpadel, méně často pak z biomasy a bioplynu nebo geotermální energie. V dnešním článku se podíváme na nové trendy v energetické soběstačnosti a také jak získat energii skoro zadarmo.

Jsou obnovitelné zdroje energie opravdu tak výhodné?

Obnovitelné zdroje energie mají několik výhod:

  • jsou “nevyčerpatelné”. Na rozdíl od pevných paliv (plyn, uhlí, dřevo) jsou a budou neustále k dispozici,
  • jsou velmi “levné” a jejich získávání je spojeno s minimálními náklady,
  • představují minimální zátěž pro životní prostředí.

Na druhou stranu, samotná výroba a doprava zařízení pro získávání těchto obnovitelných zdrojů představují samy o sobě určitou zátěž pro životní prostředí a jsou nákladné, což se promítá i do ceny. Ani tato zařízení nemají nekonečnou životnost a většina pro svůj provoz potřebuje alespoň nějakou dodávku elektřiny.

Dále je třeba zvážit náročnost a vhodnost konkrétního zařízení pro dané vnější podmínky a typ stavby, včetně instalace a obsluhy zařízení.

A v neposlední řadě obnovitelné zdroje jsou nepravidelné, závislé na počasí a ročním období, jejich výkon nejde přesně předvídat a plánovat. Nejúspornější a nejekologičtější je zkrátka taková energie, kterou vůbec nemusíte vyrobit.

Nejlevnější energie jsou ty, které nespotřebujete.

 

Energetická nezávislost a soběstačnost jako nový a nevyhnutelný trend

Komunitní řešení / smart obce

Voda, vítr nebo biomasa –⁠tyto zdroje nejsou v současnosti jako samostatné řešení pro jednotlivé domácnosti obvyklé. Častěji tyto zdroje energií využívají obce nebo firmy. Nejčastěji využívaným obnovitelným zdrojem v českých domácnostech je energie ze slunce, často v kombinaci s využitím tepelných čerpadel.

Novým trendem, který pomalu proniká do Česka ze zahraničí, je komunitní přístup k výrobě a spotřebě energií. V tomto komunitním modelu jde o sdílení zdroje energií více domácnostmi. Může se jednat o větší bytový dům nebo komunitu v rámci obce, případně celou obec. V případě více odběrných míst můžete lépe provozně řídit a hospodařit s výkyvy v dodávce a odběru, ke kterým při využívání obnovitelných zdrojů dochází.


Kněžice ve středních Čechách jsou unikátním konceptem soběstačné obce. Kombinací bioplynové stanice a kotelny na biomasu s teplovodními rozvody v celé obci dosáhli energetické nezávislosti.

Obec spotřebovává veškerý biologický odpad a ten přeměňuje na teplo a energii, zbytky z výroby bioplynu používá jako hnojivo. Kněžice tak nemají čistírnu odpadních vod a nepotřebují ani kanalizaci. Tento cirkulární systém razantně snížil emise CO2 a zvýšil v obci kvalitu ovzduší.


 

Ostrovní systémy (off-grid řešení)

Využívání obnovitelných zdrojů energie je motivováno energetickou soběstačností a nezávislostí.

Ostrovní systémy představují model pro jednotlivé domácnosti nebo větší obytné celky, které jsou zcela nezávislé na vnější dodávce energií. Tyto takzvané “ostrovy” nejsou vůbec napojeny na distribuční síť.

Jednoduše řečeno si domácnost nebo obec energie sama vyrábí a stačí jimi pokrýt veškerou potřebu. Přebytečnou vyrobenou energii ukládá do baterií pro využití v dobách výpadku obnovitelných zdrojů (nedostatku slunce, větru nebo při nízkých a vysokých teplotách).

První vlaštovky v podobě plně nezávislých ostrovních řešení už vznikají i v České republice, jde ale spíše o výjimky a ojedinělé projekty.

Majitelé off-grid řešení sice nemusí trápit ceny energií, na druhou stranu pořízení takového fungujícího systému je pro jednotlivé domácnosti v našich podmínkách nesmírně nákladné. Nejméně polovinu nákladů tvoří výkonný bateriový systém a obvykle je nutné počítat i se záložním zdrojem.


Český soběstačný dům představuje zajímavý projekt, ve kterém spojili síly partneři z více oborů. Na pozemku v Jižních Čechách bez inženýrských sítí postavili dům, který si veškerou elektřinu vyrobí a spotřebuje sám. Jde tedy o ostrovní (off-grid) stavbu. Autoři projektu umožňují všem zájemcům návštěvu i získání technické dokumentace.


Obnovitelné zdroje a úspora energií

Nejlevnější energie jsou ty, které nespotřebujete. Využívání obnovitelných zdrojů tak většině domácností především pomáhá snížit celkové náklady na elektřinu.

Solární panely a fotovoltaika

Jsou typickým příkladem využívání sluneční energie k ohřevu vody a výrobě elektřiny. U komplexnějších řešení, která jsou doplněna o úložiště pro přebytečnou vyrobenou energii, můžete svou domácnost přiblížit soběstačnosti.

Akumulovanou energii můžete využívat i v době, kdy slunce tolik nesvítí, zejména v noci nebo během chladných zimních měsíců.

Tepelná čerpadla

Jsou stále výkonnější a cenově dostupnější alternativou klasického vytápění s pomocí kotlů na pevná paliva. Využívají proces výměny tepelné energie mezi vnějším prostředím (podle zvoleného typ vzduch, země nebo voda) a topným systémem domácnosti s pomocí tepelného čerpadla.

S vhodně zvoleným typem můžete pokrýt až 80 % energie na vytápění, zbytek musíte dodat prostřednictvím elektřiny z jiného zdroje.

Pasivní solární zisky = energie skoro zadarmo

Pokud správně navrhnete a realizuje stavbu domu, nemusíte investovat do drahých systémů pro vytápění.

Dobrý projekt domu s co nejnižší energetickou náročností  totiž optimalizuje energetickou bilanci tím, že minimalizuje energetické ztráty a maximalizuje energetické zisky. Toho dosáhnete celou řadu prvků, k těm klíčovým ale patří vhodně zvolená okna  a zateplení.

U každého řešení pro vaši domácnost si nejprve spočítejte návratnost a přemýšlejte o ní v souvislostech.

Výrobci a dodavatelé konkrétních systémů se vás vždy budou snažit přesvědčit o výhodnosti jejich řešení, vy se ale na svůj dům dívejte komplexně.

Moderní domy v nízkých energetických standardech si vystačí s jednoduchým a levnějším typem vytápění. V případě starších objektů se často vyplatí rekonstrukce v podobě kvalitního zateplení a výměny oken místo vysoce výkonného a nákladného zařízení pro vytápění nebo výrobu energií.

Chlazení a stínění oken

Představují další důležitý díl celkové energetické bilance domu. Česká republika leží v podnebném pásu, kde na jednu stranu potřebujete zajistit vytápění v zimních měsících, ale zároveň je potřeba řešit horko v létě.

Než investujete do výkonné klimatizace, zamyslete se opět nad celým konceptem domu. Už při plánování výstavby můžete eliminovat dodatečné investice do chlazení – správná orientace domu, dobře zvolená a umístěná okna, rekuperace, využití přesahových prvků a stínící techniky jsou příkladem, jak nad horkem vyhrát bez investice do klimatizace.

U některých staveb se může vyplatit pořízení tepelného čerpadla s reverzním chodem, který pomůže s chlazením objektu.

Více tipů na blogu

Zveřejněno: 28.8.2022

Další články