Ceny montážních prací

Doporučené ceny od 1.7.2017

Novostavba

Plastová okna 350 Kč bez DPH / bm
Hliníková okna 540 Kč bez DPH / bm
Posuvné dveře HST, PSK a elementy nad 4 m2 690 Kč bez DPH / bm
*)V případě nutnosti použití manipulační techniky se dohodne individuální sazba.

Rekonstrukce

Plastová okna – Demontáž – Montáž – Zednické práce 540 Kč bez DPH / bm

Ošetření připojovací spáry

Parotěsné a paropropustné pásky 190 Kč bez DPH / bm + cena materiálu
Komprimační pásky 150 Kč bez DPH / bm + cena materiálu

Doprava

Paušální poplatek za vývoz oken přímo na stavbu výrobcem 1300 Kč bez DPH
Paušální poplatek za vývoz oken přímo na stavbu výrobcem a použití hydraulické ruky 2700 Kč bez DPH
Přečtěte si také informace o cenách plastových a hliníkových oken.