Certifikáty

Certifikáty

Poradenskou společností při zavádění ISR byla společnost United BG, a.s. se sídlem v Považské Bystrici. Proces implementace trval přibližně rok, během kterého se společnost snažila zavést integrovaný systém řízení do jednotlivých struktur společnosti.

Certifikační audit provedla společnost RW TÜV Bratislava, s.r.o., která na základě úspěšného auditu vystavila certifikáty systému managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odevzdala je slavnostně vedení společnosti dne 8.4.2005 při příležitosti 15. výročí působení Slovaktual na slovenském trhu.

Integrované systémy managementu ve společnosti Slovaktual, s.r.o. jsou založeny na vzájemné součinnosti jakosti, environmentu a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, což umožňuje neustále zlepšovat efektivní řízení společnosti.

Certifikáty