Zásady používání souborů cookie

Co jsou soubory cookie:

Cookie je malý textový soubor, který vzniká při návštěvě webové stránky, ukládá se do vašeho počítače nebo mobilního zařízení a obsahuje data z navštívených webových stránek. Vaše následující návštěva našich stránek tak bude rychlejší a efektivnější. Cookies jsou důležité pro správné fungování většiny stránek na internetu. Soubory cookies nemohou přezkoumávat nebo číst údaje na vašem počítači nebo mobilním zařízení. Soubory cookies jsou důležité a bezpečné.

Cílem této informace je poskytnout vám informace o tom, jaké osobní údaje ve formě cookies zpracováváme, jak s nimi zacházíme, pro jaké účely je používáme, komu je můžeme poskytnout, kde můžete získat informace o vašich osobních údajích a uplatnit vaše práva při zpracování osobních údajů.

Identifikační a kontaktní údaje:

Správcem zpracujícím vaše osobní údaje je společnost SLOVAKTUAL s.r.o., 972 16 Pravenec 272, IČO: 00 693 511, kontakt: s.nemethova@slovaktual.sk.

Kontaktní údaje odpovědné osoby pro dohled nad zpracováním osobních údajů: osobneudaje@slovaktual.sk

1. Používání souborů cookie

Jak používáme soubory cookie:

Správce zpracovává všechny soubory cookie na základě čl. 6. odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a čl. 6 odst. 1 písm. f) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení“).

Správce používá více typů souborů cookie a tyto seskupuje na svých webových stránkách do následujících kategorií (pro následující účely):

Nezbytné soubory cookie (povinné pro správné fungování webových stránek)
Jsou základní soubory cookie, které zajišťují správné fungování webové stránky. Bez těchto souborů cookie vám nemůžeme poskytnout plnohodnotné služby na našem webu.

Analytické cookies
Analytické cookies anonymně sbírají statistiky a měří pohyb na webových stránkách. Analytické soubory cookie používáme ke shromažďování analytických dat o způsobu, jakým uživatelé pracují s našimi webovými stránkami, abychom mohli vylepšovat jejich obsah a uživatelské prostředí. Rozsah zpracovávaných analytických souborů cookie: IP adresa (maskovaná); Místo – země (geolokace); Rozlišování uživatele a nového uživatele; Průměrný čas strávený prohlížením webové stránky; Rozlišení obrazovky uživatelského zařízení; Operační systém uživatelského zařízení; Typ uživatelského zařízení; Typ webového prohlížeče uživatelského zařízení; Jazyk navštívené stránky.

Reklamní cookies
Tyto soubory cookies slouží k zobrazování relevantnějších reklam podle vašich zájmů. Rozsah zpracovávaných marketingových souborů cookie: IP adresa (maskovaná); Místo – země (geolokace); Rozlišování uživatele a nového uživatele; Průměrný čas strávený prohlížením webové stránky; Rozlišení obrazovky uživatelského zařízení; Operační systém uživatelského zařízení; Typ uživatelského zařízení; Typ webového prohlížeče uživatelského zařízení; Jazyk navštívené stránky.

Identifikace subjektů údajů při zpracování souborů cookie:

Subjekty údajů, o nichž se osobní údaje ve formě souborů cookie zpracovávají, jsou: uživatelé prohlížející webové stránky Správce.

Identifikace příjemců, kategorie příjemců:

Správce může poskytnout osobní údaje oprávněným subjektům, jako jsou instituce a organizace, kterým zpracování povoluje zvláštní právní předpis, nebo smluvním partnerům (zejména zpracovatelům), kteří se smluvně zavázali přijmout přiměřené záruky zachování ochrany zpracovávaných osobních údajů, následovně:

S vaším souhlasem nebo na váš příkaz může Správce osobní údaje poskytnout dalším příjemcům.

Přenos souborů cookie do třetí země/mezinárodní organizaci:

Přenos osobních údajů ze souborů cookie se provádí do Spojených států amerických na základě:

Identifikace zdroje, z něhož byly soubory cookie získané:

Přímo od subjektu údajů (vyjádřením souhlasu při navštívení webové stránky).

Jaká je doba uchovávání:

Správce zpracovává osobní údaje ze souborů cookie nejvýše po dobu udělení souhlasu. V závislosti na jednotlivých typech souborů cookie se mění i jejich doba zpracování.

Profilování:

Správce nezpracovává osobní údaje ze souborů cookie profilováním, ani obdobným způsobem založeném na automatizovaném individuálním rozhodování.

Povinnost poskytnutí osobních údajů ve formě souborů cookie:

Návštěvník webové stránky jako subjekt údajů poskytuje své osobní údaje dobrovolně, na základě souhlasu (poskytnutí není zákonným/smluvním požadavkem). V případě jejich neposkytnutí Správce nebude pro zajištění poskytování, zlepšování a vývoje nových služeb zpracovávat jakýkoli typ souborů cookie, s výjimkou nezbytných souborů cookie.

2. Správa vašich předvoleb souborů cookie

Vyhnutí se používání souborů cookie na této webové stránce:

V předvoleném nastavení Správce NESLEDUJE zkušenosti návštěvníků těchto webových stránek. Subjekt údajů se může rozhodnout udělit souhlas se zpracováním jakýchkoli osobních údajů shromážděných během prohlížení webových stránek.

Subjekt údajů má rovněž možnost přímo ve svém webovém prohlížeči zakázat zpracování jakýchkoli souborů cookie.

Zakázání a zabránění používání souborů cookie:

Subjekt údajů může kdykoli omezit, zablokovat nebo vymazat soubory cookie z těchto webových stránek změnou konfigurace svého prohlížeče na uvedených odkazech:

V případě, že subjekt údajů zakáže všechny soubory cookie, při každé návštěvě těchto webových stránek se zobrazí banner souborů cookie.

Subjekt údajů jako návštěvník těchto webových stránek má možnost kdykoli změnit své rozhodnutí ohledně udělení nebo neudělení souhlasu se zpracováním souborů cookie.

3. Práva subjektu údajů

Návštěvník webové stránky má jako subjekt údajů podle nařízení právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, které jsou o něm zpracovávány, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, právo namítat vůči zpracování osobních údajů, právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo na přenosnost osobních údajů, jakož i právo podat návrh na zahájení řízení dozorovému úřadu.

V případě, že Správce zpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, subjekt údajů má právo kdykoli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Subjekt údajů může uplatnit svá práva zasláním emailu na adresu: gdpr@slovaktual.sk nebo písemně na adresu Správce.