Profesionální montáž

Certifikace Žádejte si montéry s certifikátem
Spokojenost zákazníka s produkty Slovaktual nekončí tím, že se zákazník rozhodne pro Slovaktual, zaplatí požadovanou částku a odejde domů. Není to tak, jako byste si koupili televizor nebo ledničku. Objednáním a zaplacením ceny za výrobky Slovaktual začíná dlouhá cesta ke spokojenosti zákazníka, která prověří správnost jeho rozhodnutí. Jednou z nejdůležitějších věcí na cestě ke spokojenosti je samotná montáž oken a dveří, jejichž správnost umocňuje kvalitu oken. Slovaktual si uvědomuje důležitost správné montáže a proto dbá ve zvýšené míře o to, aby montážní skupiny byly dobře odborně připravené a zvládli správné provedení montáže. Slovaktual zřídil přímo ve výrobě školící centrum, kde se jeho montéři učí teoreticky, ale také prakticky, pravidlům správné montáže. Školení také zahrnuje montáž na tzv. pásky – které chrání připojovací spáru. Montéři jsou na závěr školení přezkoušeni a na základě úspěšného absolvování školení získávají Certifikát, který je opravňuje k montování výrobků Slovaktual.

Zákazník by měl požadovat pouze montéry s certifikátem, kteří zaručí správnou funkčnost výrobků Slovaktual.

osvedčení montážnika
Školení

Školení montérů

Slovaktual provádí pravidelně odborná školení pracovníků pro montáž svých produktů. Školení probíhá formou odborných přednášek a praktických cvičení ve speciálně zřízených prostorách společnosti. Školení vedou odborní garanti s dlouholetou praxí. Montáž pásek illbruck

Montáž pásek

Koupí kvalitních oken to nekončí. Zaměřujeme se také na kvalitní montáž. Důkladné utěsnění připojovací spáry při montáži okna je její nedílnou součástí. Připojovací spára je prostor, který by měl mít podobné tepelně izolační vlastnosti jako okolní přilehlé konstrukce podle požadavků ve stanovené normě STN 73 31 34 (popisuje správné a funkční utěsnění oken, navrhuje zábrany proti páře z interiéru i exteriéru), která je v platnosti od 01. 01. 2010. V dnešních podmínkách se klade stále větší důraz na trvanlivé a kvalitní provedení detailů spojení konstrukcí, které bude při špatném provedení zhoršovat celkovou charakteristiku budovy a tedy i její bonitu. Společnost Slovaktual nabízí svým zákazníkům montáž pomocí okenní fólie Illbruck Twinaktiv, která je celosvětově první okenní fólií přizpůsobující svoje parametry podle okolních teplotních parametrů a celých 365 dní v roce zabezpečuje suchou tepelnou izolaci, tedy požadovaný stav připojovací spáry.

Pouze pěna nestačí:

  • Maximální spolehlivost funkčnosti spáry 365 dní v roce
  • Úspora energie
  • Jeden produkt pro interiér a exteriér – menší riziko záměny
  • Excelentní vysychání připojovací spáry díky proměnlivé hodnotě „sd“
illbruck montážna páska ME508

Suchá montáž pomocí pásky Illbruck Illmond Trio

montážna páska illbruck TP652
Společnost Slovaktual se Vám snaží nabízet novinky ze světa oken a novinky pro zkvalitnění montáže oken. Pokud jste se rozhodli pro nová okna do zděné novostavby, dřevostavby nebo monolitické stavby, nabízíme Vám úplně nový způsob montáže namísto montážní pěny pomocí pásek Illbruck Illmond Trio. Splňuje požadavky normy STN 73 31 34, která je v platnosti od 1. 1. 2010 a efektivně a kvalitně utěsní připojovací spáru mezi oknem a ostěním. Takto ošetřená spára bude funkční po celou dobu životnosti okna.

Proč investovat?

  • Maximální spolehlivost funkčnosti spáry 365 dní v roce
  • Úspora energie
  • Jeden produkt řeší v jednom kroku všechny tři roviny: interiér, tepelnou izolaci a exteriér
  • Produkt není klasifikovaný jako nebezpečný (ani jeho odpad)
  • Odolnost vůči povětrnostním vlivům (stabilní UV)

Montáž pomocí pásky Illmond Trio

Montáž pomocí pásky Illmond Twinaktiv

Montáž pomocí pásky Illmond s perlinkou