Technologie

Technologie výroby plastových oken

Plastová okna Slovaktual jsou vyrobena z moderního materiálu PVC, který má extrémně dlouhou životnost. Vyznačují se snadnou údržbou, variabilním designem a mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Používaný profilový systém je produktem společnosti Aluplast a byl vytvořený pro klimatické podmínky Rakouska, Švýcarska a Německa. To znamená, že okna vyrobená z tohoto profilového systému snadno odolávají velkým teplotním změnám.

Základním charakteristickým znakem oken Slovaktual je:

 • Systém tří těsnících rovin
 • Systém vlepování izolačních skel
 • Stavební hloubka profilu
 • Kování okna

Systém třech těsnících rovin nebo systém se středovým dorazovým těsněním znamená, že je prostor mezi rámem a okenním křídlem utěsněný třemi těsněními. V rámové části okna je funkční spára rozdělena pevnou přepážkou (nosem) do dvou komor.

 • Venkovní vlhká komora slouží k odevzdání vlhkosti a vody (kondenzátu) do exteriéru.
 • Vnitřní suchá komora chrání kování proti vlhkosti a nečistotám, čímž prodlužuje jeho životnost.
 • Odolnost systémů proti větrnému dešti je daleko vyšší, neboť v hnané vodě je v přední vlhké komoře odebraná kinetická energie a netlačí tak na další dvě těsnící roviny.
 • Středová přepážka tvoří také bariéru proti násilnému vloupání a přispívá k vyšší bezpečnosti celého systému okna
 • U okna pootevřeného z důvodu větrání je menší riziko vniknutí vody do interiéru díky středové přepážce, která zadrží vodu. V případě systému s dvěma těsněními nic nebrání vniknutí vody ve sklopeném stavu okna.

Systém vlepování izolačních skel představuje moderní technologii instalace izolačního skla do křídla okna vlepením, který se úspěšně využívá v automobilovém, lodním a leteckém průmyslu. Skleněná výplň se pevně vlepí do okenního křídla, čímž se stává jeho neoddělitelnou součástí. Výhody vlepování skla:

 • Další zlepšení tepelné izolace okna o 8% až 10%.
 • Zlepšení zvukové izolace díky celoobvodovému pevnému spojení se sklem
 • Menší riziko vzniku rosení na okraji skla, jelikož v křídle se nenachází ocelová výztuž.
 • Vyšší propustnost světla do interiéru, jelikož tyto systémy jsou na pohled užší a toto přispívá k vyšším solárním ziskům
 • Lepší stabilita díky pevnému slepení skla a profilu, křídlo nesedá, sklo se od profilu při vyšších vlivech zatížení neodtáhne
 • Vyšší bezpečnost, protože díky pevnému spojení skla a profilu není možné sklo vytlačit dovnitř a vniknout tak do interiéru. Dále je díky tomuto spojení obtížnější křídlo deformovat

Stavební hloubka profilu je vedle tepelně izolačních vlastností druhou nejpodstatnější veličinou, která svědčí o vhodnosti použití konkrétního profilu pro konkrétní užití. Svědčí o tom, že daný systém odolá zatížení vyvolané větrem, váhou skla (např. v případě použití trojskla) a podobně. Nabídka Slovaktual zahrnuje okna se stavební hloubkou 70 a 85 mm.

Kování okna je mechanismus, pomocí kterého manipulujeme s oknem. Základní úlohou je umocnit kvalitu okna tím, že snadným ovládáním dosáhneme požadovaný efekt. Nabídka také zahrnuje bezpečnostní kliky se zámkem nebo tlačítkem. Kování zabezpečuje tři polohy okna, a to otevřenou polohu, zavřenou polohu, sklopenou polohu a polohu mikroventilace.

Výrobní haly

Výrobní haly Slovaktual

Výroba plastových oken a hliníkových dveří je soustředěna v Pravenci. V současnosti jsou výrobní linky ve čtyřech výrobních halách o celkové ploše 33 000 m2. Každá z našich výrobních hal je úzce specializovaná. Najdete zde halu pro výrobu bílých a barevných plastových oken a dveří z řady BASIC, STANDARD i PASIV, halu pro výrobu hliníkových oken a dveří.

Hala „B“ – výroba plastových oken ŠTANDARD a BASIC

Hala „C“ – výroba plastových oken PASIV

Hala „D“ – výroba hliníkových oken a dveří řady heroal

Hala „E“ – výroba plastových oken pro exportní trhy

Hala „F“ – výroba plastových oken, dveří a posuvných systémů

Výrobní areál společnosti SLOVAKTUAL s.r.o. – rozloha 16 ha

Fotogaléria

Skladování

Technologie

Pro skladování výrobků se využívají prostory o celkové ploše 12 300 m2. Výrobky jsou chráněny před vlivy počasí, počítačový systém s čárovými kódy zabezpečuje logistiku evidence a plynulou expedici oken.

Fotogalerie

Doprava

Technologie

Naše společnost realizuje rozvoz oken prostřednictvím rozsáhlého a dobře vybaveného vozového parku. Využíváme také dodávková vozidla obchodních zastoupení, která odpovídají platným normám.

Fotogalerie