Solární faktor skla – g

Solární faktor skla určuje, kolik energie ze slunečního záření proniká do interiéru v podobě tepla. Platí přímá úměra, čím je vyšší, tím je interiér při přímém slunečním záření více prohřívaný.

Více zde.