Články Zpět na všechny novinky

Tepelná izolace oken

Tepelná izolace oken

Tepelněizolační vlastnosti okna vyjadřuje součinitel prostupu tepla Uw celým oknem.

Hodnota Uw je množství tepla, vyjádřené ve wattech (W), které unikne přes 1 m2 okna při rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí o 1 stupeň Kelvina.

Jednotka: W / (m2K).

Čím je hodnota Uw menší, tím má okno lepší tepelněizolační vlastnosti, tj. přes okno nám unikne méně tepelné energie do exteriéru.

Proto při výběru oken volte okna s nejnižší hodnotou Uw.

Ze součinitele prostupu tepla celého okna Uw přímo vyplývají přestupy tepla okenního rámu (Uf) a izolačního skla (Ug). Výsledná hodnota je pak závislá na poměru vzájemných ploch a obvodů.

Hodnota Uw se stanoví výpočtem nebo zkoušením v certifikovaném ústavě, o čemž zkušebna vystaví doklad.

 

Typ okna

Ug

(součinitel prostupu tepla přes okno)

Uw

(součinitel prostupu tepla přes okno)

Okna s dvojsklem 1,0 až 1,2 W/(m2K)

přibližně

1,2 W/(m2K)

Okna s trojsklem 0,5 až 0,8 W/(m2K) mezi 0,72 až 1,0 W/(m2K)

 

Vždy si s prodejcem ujasněte, o kterých součinitelích prostupu tepla hovoříte!

Pro srovnání, staré zdvojená okna (paneláková) nebo staré plastová okna a eurookna ze začátku 90tých let dosahují hodnoty Uw jen kolem 3,0 W / (m2K). Investicí do nových oken s dvojsklem proto zlepšíte tepelnou izolaci oken přibližně 2,5x. Pokud se však rozhodnete pro okna s trojsklem, zvýšíte tepelnou izolaci výplní více než 3 až 4násobně.

Tepelnou izolaci okna ovlivňuje i druh distančního meziskelního rámečku použitého v izolačním skle.

Na trhu jsou k dispozici různé typy distančních rámečků. Hliníkové a nerezové distanční rámečky, rámečky TGI nebo SWISSPACER (tzv. Teplé rámečky). Výběrem správného typu distančního rámečku můžete ovlivnit povrchové teploty skla v místě slepení skleněných tabulí, které tvoří izolační sklo.

 

Z nabídky Slovaktualu dosahuje nejlepší tepelnou izolaci Uw = 0,72 W / (m2K) plastové okno PASIV-HL s izolačním trojsklem s Ug = 0,5 W / (m2K). Hodnota je vypočtena a přezkoušena pro jednokřídlé okno v rozměru 1300 x 1600 mm.

pasiv s alu rámikom

Toto okno tedy již nyní splňuje požadované hodnoty uvedené v normě ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov platné od 1. 1. 2016.

 

 

Zveřejněno: 9.11.2015

Další články