Články Zpět na všechny novinky

Tepelná izolace oken

Tepelná izolace oken

Tepelněizolační vlastnosti okna vyjadřuje součinitel prostupu tepla Uw celým oknem.
Hodnota Uw je množství tepla, vyjádřené ve Wattech (W), které unikne přes 1 m2 okna při rozdílu teplot vnějšího a vnitřního prostředí o 1 stupeň Kelvina. Jednotka: W/(m2K).
Při výběru oken volte okna s nejnižší hodnotou Uw.
Čím je hodnota Uw menší, tím má okno lepší tepelněizolační vlastnosti, tzn. přes okno nám unikne méně tepelné energie do exteriéru.
Hodnota Uw se stanovuje výpočtem nebo zkoušením v certifikovaném ústavu.

Co má vliv na tepelnou izolaci okna

Do výpočtu součinitele prostupu tepla celého okna (Uw) přímo vstupuje přestup tepla přes okenní rám (Uf), přestup tepla přes izolační sklo (Ug) i tepelné ztráty přes distanční rámeček (ψ). Výsledná hodnota za celé okno je pak závislá i na poměru jednotlivých ploch a obvodů, tedy na konstrukci okna.

Ukázka hodnot Uw pro okno PASIV v závislosti na zvoleném skle (Ug) a distančním rámečku.

Uw v závislosti od Ug, Uf a dištančného rámika - okno PASIV

Vidíte, že při zvolení izolačního trojskla s Ug = 0,5 W/(m2K) a distančního rámečku Swisspacer Ultimate dosáhne okno Slovaktual PASIV hodnotu Uw = 0,72 W/(m2K).

Nicméně, pokud zvolíte dvojsklo s Ug = 1,1 W/(m2K) a s distančním rámečkem TGI, výsledkem bude okno s přestupem tepla Uw jen 1,2 W/(m2K).

Vždy si s prodejcem ujasněte, o kterých součinitelích prostupu tepla hovoříte!

Pro srovnání, staré zdvojená okna (paneláková) nebo staré plastová okna a eurookna ze začátku 90tých let dosahují hodnoty Uw jen kolem 3,0 W / (m2K). Investicí do nových oken s dvojsklem proto zlepšíte tepelnou izolaci oken přibližně 2,5x. Pokud se však rozhodnete pro okna s trojsklem, zvýšíte tepelnou izolaci výplní více než 3 až 4násobně.

Tepelnou izolaci okna ovlivňuje i druh distančního meziskelního rámečku použitého v izolačním skle.

Na trhu jsou k dispozici různé typy distančních rámečků. Hliníkové a nerezové distanční rámečky, rámečky TGI nebo SWISSPACER (tzv. Teplé rámečky). Výběrem správného typu distančního rámečku můžete ovlivnit povrchové teploty skla v místě slepení skleněných tabulí, které tvoří izolační sklo.

Plastové okno s nejlepší tepelnou izolací od Slovaktualu

Z nabídky Slovaktualu dosahuje nejlepší tepelnou izolaci Uw = 0,72 W / (m2K) plastové okno PASIV-HL s izolačním trojsklem s Ug = 0,5 W / (m2K). Hodnota je vypočtena a přezkoušena pro jednokřídlé okno v rozměru 1230 x 1480 mm.

pasiv s alu rámikom

Toto okno tedy již nyní splňuje požadované hodnoty uvedené v normě ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov platné od 1. 1. 2016.

 

 

Zveřejněno: 6.3.2023

Další články