Index prostupu tepla přes izolační sklo – Ug

Týká se samostatného izolačního skla.

Udává se ve W/(m2K) a vyjadřuje, kolik tepla unikne přes 1 m2 izolačního skla při změně teploty o 1 Kelvin (resp. o 1 °C). Čím je toto číslo nižší, tím má izolační sklo lepší tepelně-izolační vlastnosti.

 

Namísto výrazu "index" se používá i výraz "součinitel".