Index prostupu tepla přes rám okna – Uf

Udává se ve W/(m2K) a vyjadřuje, kolik tepla unikne přes 1 m2 plochy rámu okna při změně teploty o 1 Kelvin (resp. o 1 °C). Čím je toto číslo nižší, tím má rám okna lepší tepelně-izolační vlastnosti.

Namísto výrazu Index se používá i výraz součinitel.