Index prostupu tepla přes okno – Uw

Hodnota, která vyjadřuje izolační vlastnosti celého okna.

Udává se ve W/(m2K) a vyjadřuje, kolik tepla unikne přes 1 m2 plochy okna při změně teploty o 1 Kelvin. Čím je toto číslo nižší, tím má okno lepší tepelně-izolační vlastnosti.

Uw okna záleží na izolačních hodnotách zvoleného skla (Ug), izolačních hodnotách zvoleného plastového nebo hliníkového profilu (Uf) a na kvalitě použitého distančního rámečku (Psí). Také hraje roli rozměr okna a typ okna (fixní, jednokřídlé, dvoukřídlé apod.)

Namísto výrazu "index" se používá i výraz "součinitel".

Související téma

Tepelná izolace oken