Lineární součinitel prostupu tepla přes distanční rámeček – ψ

Tato hodnota umožňuje porovnat schopnost distančního rámečku v izolačním skle přerušit tepelný most po obvodu skla. Platí, že čím je hodnota Psí (ψ) nižší, tím má distanční rámeček vyšší schopnost vytvářet teplou hranu.

 Více o úloze a významu distančního rámečku naleznete zde.