Články Zpět na všechny novinky

Podpojištění nemovitosti je častější než si myslíte

Podpojištění nemovitosti je častější než si myslíte

Pokud jste své pojištění nemovitosti posledních 5 let neaktualizovali, s vysokou pravděpodobností je vaše nemovitost podpojištěná. V dnešním článku najdete nejdůležitější informace srozumitelně a přehledně tak, abyste správně pojistili svou nemovitost pro případ škod.

Co znamená podpojištění nemovitosti

Váš dům, byt nebo chata mají nějakou tržní cenu. Pojištění v pojistné smlouvě sjednáváte na nějakou pojistnou částku. Pokud je částka v pojistné smlouvě nižší než hodnota nemovitosti, je vaše nemovitost podpojištěná.

Dávejte si ale pozor ještě na další úskalí. Pokud je vaše pojistné krytí nižší než hodnota nemovitosti, nedostanete u většiny pojišťoven v případě pojistné události vyplacenu ani sjednanou pojistnou částku, ale jen její poměrnou část, která odpovídá poměru pojistné částky k hodnotě nemovitosti.

Příklad podpojištění nemovitosti

Hodnota nemovitosti dnes: 4 000 000 Kč
Hodnota nemovitosti před 10 lety: 2 000 000 Kč
Pojistná částka sjednaná před 10 lety: 2 000 000 Kč

V případě totální škody pojišťovna vyplatí: 1 000 000 Kč

Podpojištění nemovitosti je ve výši 50 % skutečné hodnoty nemovitosti, proto pojišťovna vyplatí jen 50 % z pojistné částky 2 000 000, a to je jen 1 000 000 Kč. Koupit nebo postavit novou nemovitost ve stejném standardu za ¼ ceny je prakticky nemožné.

Jak dochází k podpojištění nemovitosti

Většina majitelů nemovitosti zjistí podpojištění své nemovitosti až v případě pojistné události. Nejčastěji svůj majetek pojistíme jednorázově při pořízení nemovitosti, ale pak už pojistné smlouvy zapomínáme pravidelně aktualizovat. Přitom hodnota naší nemovitosti, až na výjimky, v čase roste.

  • Tržní ceny nemovitostí v České republice rostou nejrychleji v celé Evropě. Podle statistik OECD vzrostly ceny nemovitostí v Česku za posledních 6 let skoro o 80 %, ale ve vybraných regionech a městech Česka byl tento nárůst o více než 100 %.
  • Každá rekonstrukce, typicky zateplení, výměna oken , kotlů, renovace střechy a další odborné stavební úpravy zvyšují hodnotu nemovitosti.

    Vzhledem k situaci na trhu jsme začali více investovat do úprav nemovitostí, které zvyšují energetický standard domu. To vše se promítá do vyšší hodnoty nemovitosti.

  • Nejen rekonstrukce, ale také zahrady, bazény a investice do vybavení zvyšují hodnotu nemovitosti.
  • Mění se okolí a obce, kde žijeme. I zlepšování služeb obyvatelům a zkrášlování prostředí vede k vyšší hodnotě vaší nemovitosti.

Jak často tedy pojistnou smlouvu aktualizovat? Obecná rada neexistuje. Pokud jste do své nemovitosti neinvestovali, stačí jednou za 5 let.

Nicméně při současném vývoji s turbulentními změnami na trhu doporučujeme celkovou finanční revizi a kontrolu, nejlépe pod dohledem odborníka, udělat jednou za 3 roky.

Pojištění nemovitosti není pojištění domácnosti

Tyto dva druhy pojištění se občas nesprávně zaměňují.

Pojištění domácnosti kryje veškeré vybavení domu nebo bytu, zjednodušeně vše, co se dá z nemovitosti odnést: domácí spotřebiče, nábytek, osobní věci. Některé pojišťovny do něj zahrnují i na první pohled pevné vnitřní součásti bytu nebo domu jako podlahy, dlažbu nebo obklady. Pojištění domácnosti může krýt také škody na sportovním vybavení, kam patří například kolo nebo lyže.

Rozsah krytí se u jednotlivých pojišťoven liší, ale řada z nich už v rámci pojištění domácnosti kryje i případnou krádež věcí, které nemáte přímo v bytě nebo domě, například kolo nebo kočárek ve společných prostorách bytového domu nebo na zahradě.

Pojištění nemovitosti chrání nemovitost samotnou, všechny části domu nebo bytu, které nejdou přemístit, tedy pevné části jako stěny, stropy, střecha a další. Pojištění nemovitosti tak kryje stavbu samotnou. Okna a dveře jsou stavební součásti domu nebo bytu, které jsou také zahrnuty v pojištění nemovitosti.

povodeň v obci

TIP

Rozsah pojištění se u jednotlivých pojišťoven liší. Zajímejte se o to, co smlouva pojišťuje, jak, na jakou částku a v jakých situacích. Mnoho pojišťoven nabízí v základním pojištění nebo za příplatek celou řadu pojistných krytí navíc, ať už jde o prostory sklepů, garáží, zahrad nebo u pojištění domácnosti třeba sportovního vybavení. Vedle rozsahu pojistného krytí jsou rozdíly také u sankcí za podpojištění. Dále se vyplatí prostudovat jaké škodní události pojistka zahrnuje a případné výluky z pojištění.

Většinu těchto informací ale nenajdete přímo v pojistné smlouvě, jsou obsaženy v pojistných podmínkách, na které se pojistná smlouva odkazuje a které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 

Více tipů na blogu

Zveřejněno: 28.10.2022

Další články