Články Zpět na všechny novinky

Okna, dveře a další zařízení stavby ochrání pojištění nedokončené stavby

Okna, dveře a další zařízení stavby ochrání pojištění nedokončené stavby

Zkuste si představit, že stavíte dům a přijde vichřice nebo povodeň. Stavbu jste ještě nedokončili a už můžete utrpět velké škody.

Nejde jen o přírodní živly, třeba taková okna a vstupní dveře na stavbě jsou při dokončovacích pracích ohrožena nejvíce. Staveniště také často láká zloděje a vandaly. Proto se vyplatí stavbu nemovitosti pojistit. Je to ale vůbec možné? Všechny důležité informace najdete v tomto článku.

Jak pojistit rozestavěnou stavbu

Existují tři hlavní pojištění, která chrání váš domov:

 • pojištění nemovitosti,
 • pojištění domácnosti,
 • pojištění stavby (rozestavěné nemovitosti).

Pojištění nemovitosti a domácnosti chrání byty, rodinné domy a rekreační nemovitosti, pokud jsou dokončené, pojištění stavby chrání rozestavěnou nemovitost. V okamžiku, kdy na vašem pozemku začne růst nová stavba a skladujete na něm stavební materiál, měli byste je chránit pojištěním.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti, a také co znamená podpojištění, si přečtěte v našem dalším článku Podpojištění nemovitosti je častější, než si myslíte.

Co pojištění rozestavěné stavby zahrnuje

Většina pojišťoven nabízí pojištění rozestavěné stavby buď jako samostatný typ pojištění, nebo jako součást pojištění nemovitosti, setkat se ale můžete i s různými balíčky a kombinacemi pojištění. Například s pojištěním rozestavěné nemovitosti, které okamžikem dokončení stavby plynule přechází na pojištění nemovitosti.

Pojištění nedokončené stavby nejčastěji zahrnuje ochranu:

 • rozestavěné nemovitosti,
 • stavebního materiálu,
 • techniky, strojů a zařízení pro výstavbu, například lešení,
 • doplňkových staveb jako kůlna, stodola, stavební buňka, kontejner,
 • přípojek sítí a studny,
 • dalšího vybavení staveniště.

Rizika, proti kterým můžete svoji rozestavěnou nemovitost pojistit:

 • živelní pohromy, ale třeba i pád stromu,
 • poškození zvěří,
 • požár, havárie a rizika z rozvodů vody, plynu nebo elektřiny,
 • vandalismus,
 • krádež.

Prostudujte si důkladně nejen na co se pojištění vztahuje, ale také proti jakým rizikům vaši stavbu chrání, do jakého limitu a za jakých podmínek. Přístup pojišťoven se hodně liší. V pojistných podmínkách se setkáte s různými výjimkami a požadavky na zabezpečení pozemku a stavby.

Ne každá pojišťovna vám například pojistí prostou krádež, tedy situaci, kdy pozemek nemá ani plot a materiál se stavbou nejsou nijak zabezpečeny. A například pojištění oken můžete najít v doplňkovém pojištění za příplatek, omezeno limitem nebo dokonce ve výlukách.

TIP: Pozor na věci, které jsou majetkem stavebních firem. Pojištění rozestavěné stavby se vztahuje jen na věci, které patří vám, majiteli a stavebníkovi v jedné osobě. Majetek stavebních firem si musí pojistit firmy samotné.

Na jakou částku pojistit rozestavěnou nemovitost

V případě rozestavěné nemovitosti můžete pojistnou částku pravidelně zvyšovat podle toho, jak daleko jste se stavbou postoupili. Rychlost výstavby je už dnes i díky popularitě dřevostaveb tak vysoká, že má u většiny staveb smysl pojistit stavbu na budoucí předpokládanou hodnotu. Pokud to pojišťovna umožňuje.

Postupné navyšování pojistné částky má význam snad jedině v případě stavby svépomocí, kdy se doba výstavby může značně protáhnout a jednotlivé práce postupují pomalu.

Rozestavěná nemovitost nemá přiděleno číslo popisné a pro sjednání pojištění vám obvykle bude stačit parcelní číslo pozemku, na kterém bude stavba stát.

Výhodou pojištění rozestavěné stavby je zpravidla nižší cena ve srovnání s pojištěním dokončené stavby. Pojišťovny také cenově zvýhodňují kombinace pojištění, například když od stejné pojišťovny využijete navíc pojištění domácnosti nebo odpovědnosti.

Kdy je stavba dokončená a jak dlouho můžete stavět

Právní definice dokončené stavby se může lišit od pojišťoven. Ty si zkrátka mohou stanovit své podmínky, co musíte doložit a na jaké věci a nemovitosti se pojištění vztahuje.

Nicméně i pojišťovny se opírají o zákonné požadavky. Od 1.7.2023 jsou v České republice účinné dvě verze stavebního zákona, ale zjednodušeně platí pro většinu stavebníků rodinných domů neměnný proces povolování staveb a vše funguje až do 1.7.2024 podle „starých“ pravidel:

 • podle zákona se stavba považuje za dokončenou buď kolaudací nebo informováním stavebního úřadu (podle staršího stavebního zákona ohlášením dokončení stavby, podle novely oznámením dokončení stavby),
 • od vydání stavebního povolení byste měli zahájit stavbu do 2 let (můžete požádat o prodloužení),
 • po zahájení stavby už v zásadě nejste (dle současných pravidel) nijak limitováni tím, kdy stavbu dokončíte, i když stavební úřad stanovuje termín dokončení, jeho porušení ale nemá vliv na platnost stavebního povolení,
 • podle nového stavebního zákona ale máte na dokončení stavby 10 let od zahájení stavebního záměru.

Celá problematika je hezky vysvětlena v článku Nový stavební zákon: Platnost povolení záměru.

TIP: Pokud stavbu financujete hypotečním úvěrem, úvěrem od stavební spořitelny nebo jiným účelovým úvěrem na bydlení, je pojištění nemovitosti a stavby obvykle podmínkou získání nebo čerpání úvěru.

Pozor si dávejte také na termíny, protože období čerpání úvěru je nejčastěji 2 roky. V této lhůtě musíte stavbu dokončit a dokončení bance doložit. Samozřejmě se podmínky úvěrů mohou v jednotlivých bankách lišit a můžete si vyjednat individuální přístup, ale donekonečna stavět vám žádná finanční instituce nedovolí.

Zveřejněno: 10.10.2023

Další články