Články Zpět na všechny novinky

Jak snížit hluk v budovách? Zvuková izolace oken chrání před hlukem doma i na pracovištích

Jak snížit hluk v budovách? Zvuková izolace oken chrání před hlukem doma i na pracovištích

Jak hluk ovlivňuje naše zdraví? Jak se můžeme účinně chránit před nepříjemným hlukem a jak vybrat správnou zvukovou izolaci oken? Připravili jsme praktický přehled informací o hlukovém znečištění.

Hlukové znečištění

Většina z nás si znečištění spojuje se špínou, prachem nebo zhoršeným ovzduším. Kvůli hustému osídlení a rozvoji průmyslu prakticky celý život žijeme v prostředí s určitou mírou hluku a jsme vystaveni také hlukovému znečištění.

I když spíme nebo se věnujeme práci, náš mozek neustále zpracovává a reaguje na impulsy z vnějšího prostředí.

Aniž bychom si to uvědomovali.

Příklady hlučnosti vybraných zdrojů hluku v našich životech (v decibelech dB):

úrovne hluku v decibeloch

dech 10 dB
šepot 30 dB
rozhovor mezi 2 lidmi 60 dB
hluk z městské dopravy 7090 dB
hluk z kamionové dopravy 80100 dB
policejní/lékařská siréna 120 dB
ohňostroj 140 dB

Vliv hluku na naše zdraví

Náš mozek reaguje na neustálý hluk zvýšením produkce hormonů kortizolu a adrenalinu, tedy vyvoláním různě intenzivní stresové reakce. Dlouhodobé a trvalé vystavení hluku může mít negativní vliv na:

 • kvalitu spánku,
 • vznik nebo zhoršení kardiovaskulárních onemocnění,
 • vyvolání nebo zhoršení psychických potíží,
 • problémy se sluchem nebo tinnitus (zvonění v uších),
 • kvalitu práce, naši schopnost soustředit se, odvádět dobrý a bezchybný výkon.

Když pomineme jednorázové zdroje hluku, jako je hlasitá hudba během rockového koncertu, jsou nejčastějšími zdroji hluku v našich životech provoz na pozemních komunikacích, letecká a vlaková doprava, a také výrobní linky v průmyslové výrobě.

Pokud žijete nebo pracujete v rušné části města, třeba v blízkosti železniční trati nebo tramvajové zastávky, nestačí jednoduše zavřít obyčejné okno. Hluk z dopravy může dosahovat až 100 decibelů, přitom pro klidný spánek je doporučená maximální úroveň hluku méně než 30 decibelů.

Zvýšení hlučnosti o 1 dB znamená zvýšení intenzity zvuku přibližně až o 26 %, což je právě nejmenší rozdíl, který normálně ucho postřehne.

Proto i zdánlivě nepatrné zvýšení decibelů v rámci jednotek může ve skutečnosti znamenat mnohonásobně vyšší vnímanou intenzitu hluku.

Hygienické limity hluku

Ochranu před hlukem upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví a na něj navazující právní předpisy. Obsahuje základní pravidla pro limity hluku v domácnostech, na pracovištích a ve venkovních prostorách. Podrobně definuje výpočty a povolenou intenzitu hluku (tzv. hygienické limity) pro různé zdroje hluku (například ze stavební činnosti, pro leteckou a železniční dopravu), různé prostory (vnitřní, vnější, pracovní) a různou dobu (denní od 6:00 do 22:00 a noční od 22.00 do 6.00).


Vybrané hygienické limity hluku pro vnitřní prostory budov

Základní maximální limit hluku ve vnitřních prostorách budov je 40 decibelů.

Základní maximální limit hluku při práci je 85 decibelů.

Pracoviště, na kterých je vykonávána práce náročná na pozornost a soustředění nebo tvůrčí práce mají limit 50 decibelů.


Stavební akustika

Jak moc dochází k šíření hluku v různých budovách řeší stavební akustika, kterou upravuje především technická norma ČSN 73 0532.

Tato norma obsahuje technické požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v různých typech budov, včetně bytů a rodinných domů.

Dále požadavky na obvodové pláště budov a jejich konstrukci, a také požadavky na neprůzvučnost oken a dveří. To vše s ohledem na funkci jednotlivých místností a hlučnost sousedního prostoru, například pro hluk z dopravy.

Zvuková izolace oken

Prvním krokem k omezení negativních účinků hluku na vaše zdraví je eliminovat pobyt v blízkosti jeho zdrojů. To ale často není možné, pokud jde o váš domov nebo pracoviště.

Doma máte možnost hluk zvenčí výrazně omezit. Nejčastěji se hluk z vnějšího prostředí do vašich domovů dostává prostřednictvím oken.

Kvalitní okna s optimálně zvolenými zvukově izolačními skly mohou výrazně snížit hluk ve vaší domácnosti nebo na pracovišti. Samozřejmě za předpokladu, že jsou také správně nainstalována.

Index vzduchové (zvukové) neprůzvučnosti

Jak konkrétní typ okna izoluje hluk z vnějšího prostředí udává index zvukové neprůzvučnosti Rw (v decibelech dB). Čím vyšší hodnota indexu, tím lepší zvukově izolační vlastnosti okno má a tím méně hluku z vnějšího prostředí propustí do místnosti.

TIP: V prohlášení o vlastnostech pro konkrétní okenní profil najdete tabulku, ve které můžete najít deklarované hodnoty indexu Rw pro konkrétní okno při použití různých izolačních skel.


Stará panelákové okna s jednoduchým zasklením mají hodnoty indexu vzduchové neprůzvučnosti Rw přibližně 20 dB. Pokud je ruch z dopravy na ulici na úrovni 80 dB, propustí takové okno do místnosti až 60 dB, což je stále vysoká úroveň hluku, přibližně odpovídající hlasitému rozhovoru.

Pro porovnání, okna Slovaktual OPTIM s dvojitým zasklením mohou (podle typu zvoleného dvojskla) běžně dosahovat hodnot indexu neprůzvučnosti 34 až 39 dB. Se speciálním dvojsklem s akustickou fólií dokonce až 44 dB.

Nejčastěji používaná plastová okna Slovaktual OPTIM s trojitým zasklením dosahují hodnot indexu neprůzvučnosti 35 až 42 dB. Pri použití speciálního izolačního skla s vrstvenými lepenými skly a v kombinaci s dalšími prvky mohou dosahovat neprůzvučnosti přes 46 dB.


Jak vybrat zvukotěsná okna

Můžete se setkat s názorem, že pro vyšší zvukovou izolaci stačí vybrat okna s izolačním trojsklem. Trojskla mají obvykle lepší zvukovou izolaci než dvojskla, ale neplatí to vždy.

Celkovou zvukovou izolaci okna totiž ovlivňuje více faktorů. Za prvé jsou to izolační parametry samotného okenního profilu, za druhé záleží na výběru izolačného skla. To vše s ohledem na povahu a zdroj hluku, kterému musí okna odolávat.

Abyste dosáhli co nejlepší zvukové izolace, doporučujeme v izolačním dvojskle nebo trojskle kombinovat skla různých tlouštěk.

Sklo a frekvenční pásma zvukového spektra

Sklo je výborný materiál pro tlumení zvukových vln, má vysokou hustotu a je neporézní. Skla s různou tloušťkou mají odlišnou míru tlumení hluku:

 • sklo s tloušťkou 4 mm špatně tlumí zvuky ve vyšších frekvencích okolo 3 500 Hz,
 • sklo s tloušťkou 6 mm nedostatečně tlumí tóny ve frekvencích okolo 2 000 Hz,
 • sklo s tloušťkou 10 mm má slabé tlumení pro zvuky s frekvencí okolo 1 300 Hz.

Jak si představit zvuky z příslušného zvukového spektra?

 • Nízké tóny s frekvencí cca 16 až 170 Hz představuje například hrom, výstřel, úder na buben nebo zvuk basy.
 • Střední tóny s frekvencí přibližně 300 Hz až 5 500 Hz odpovídají lidské řeči nebo ruchu z ulice.
 • A vysoké tóny s frekvencí v rozmezí 6 000 Hz až 20 000 Hz má třeba zvuk píšťal.

Jak můžete s pomocí oken maximálně tlumit hluk

 • Vybírejte skla s co nejvyšším indexem neprůzvučnosti Rw (dB).
 • Kombinací různé tloušťky skel v izolačním trojskle (případně i dvojskle) dosáhnete lepší zvukové izolace.
 • Zaměřte se na mezery mezi skly, kombinací různých šířek prostorů mezi skly získáte lepší zvukovou izolaci.
 • Vysoce zvukotěsná jsou speciální vrstvená lepená skla s akustickou fólií. Jsou účinnější i pro útlum zvuků nižších frekvencí, typicky z dopravy.
 • I těsnění je důležité. Okna s trojitým celoobvodovým těsněním (z vnější, vnitřní a ve středové části okna) poskytují lepší ochranu před hlukem.
 • Vliv má zvolený materiál a konstrukce okenního rámu a křídla.
 • Vlepení skel do profilu okenního křídla také pomáhá tlumit hluk.
 • Důležitá je samozřejmě správná a odborně provedená montáž a instalace okna do stavebního otvoru.

TIP: Při výběru kvalitního zvukově izolačního skla nezapomeňte i na další parametry. Sklo s vysokou zvukovou izolací totiž může propouštět méně denního světla do místnosti a může mít horší hodnoty tepelné izolace. Vždy hledejte optimální okno s ohledem na všechny důležité požadavky.

Porovnání indexu neprůzvučnosti u oken Slovaktual OPTIM s dvojsklem

Okno OPTIM s dvojsklom

Tloušťka vnějšího skla (mm) /
šířka prostoru mezi skly (mm) /
tloušťka vnitřního skla (mm)
Celková tloušťka Index zvukové neprůzvučnosti
Rw (dB) okna
4 / 16 / 4
(stejná tloušťka skel)
24 mm 34 dB
4 / 18 / 6
(rozdílná tloušťka skel)
28 mm 38 dB
4 / 16 / 8
(rozdílná tloušťka skel)
28 mm 39 dB
8 / 16 / 4-0.76-4 SSF
(použití vrstveného skla a akustické fólie)
33 mm 43 dB
12 / 16 / 4-0.76-4 SSF
(použití vrstveného skla a akustické fólie)
37 mm 44 dB

Porovnání indexu neprůzvučnosti u oken Slovaktual OPTIM s trojsklem

okno OPTIM s trojsklom

Tloušťka vnějšího skla (mm) /
šířka prostoru mezi skly (mm) /
tloušťka středního skla (mm) /
šířka prostoru mezi skly (mm) /
tloušťka vnitřního skla (mm)
Celková tloušťka Index zvukové neprůzvučnosti
Rw (dB) okna
4 / 16 / 4 / 16 / 4
(stejná tloušťka skel)
44 mm 35 dB
4 / 16 / 4 / 14 / 6
(rozdílná tloušťka skel, rozdílná šířka prostoru mezi skly)
44 mm 40 dB
8 / 14 / 4 / 14 / 4-0.76-4 SSF
(použití vrstveného skla a akustické fólie)
48 mm 44 dB
SSF 6-0.76-6 / 12 / 4 / 10 / 4-0.76-4 SSF
(2krát použití vrstveného skla a akustické fólie)
48 mm/td> 46 dB

*) hodnoty jsou platné pro jednokřídlové okno, rozměr 1 230 × 1 480 mm

Možností, jak kombinovat zvukově izolační skla a profily oken s cílem maximálního tlumení hluku, je více.

Prodejce by vám měl vždy doporučit aktuální možnosti s ohledem na vaše potřeby. Případně se můžete poradit s odborníkem na akustiku staveb. Ať už vyberete jakékoliv okno, pro zachování jeho zvukově a tepelně izolačních vlastnosti je důležitá správná instalace.

Zveřejněno: 14.2.2023

Další články