Zasklívací lišta

Zasklívací lišta je profil, který drží izolační sklo v okenním křídle, nebo který drží dveřní výplň v křídle vchodových dveří.

Na obrázku je zasklívací lišta znázorněna žlutě.

V závislosti na materiálu, ze kterého je okno vyrobeno, může být zasklívací lišta plastová, hliníková nebo dřevěná. Má nejen stabilizační funkci, ale ovlivňuje také design okna ze strany interiéru.

V závislosti na tloušťce zvoleného izolačního skla jsou k dispozici zasklívací lišty různých šířek, aby bylo izolační sklo vždy spolehlivě upevněno.

V případě rozbití skla se odstraní zasklívací lišta, poškozené sklo se vyndá, vloží se nové izolační sklo a znovu se namontuje zasklívací lišta. Z bezpečnostního hlediska je tedy zřejmé, že zasklívací lišta musí být vždy na vnitřní straně.

Zasklívací lišta