Průvzdušnost oken

Průvzdušnost charakterizuje okna z hlediska těsnosti.

Průvzdušnost vyjadřuje, kolik vzduchu propustí zavřená okna při rozdílu tlaku vnitřního a vnějšího prostředí. Charakterizuje se jako objemový tok v krychlových metrech vzduchu za hodinu.

Tento objemový tok vzduchu se může vztahovat na:

  • délku spáry mezi křídlem a rámem okna a vyjadřuje se m3/(mb.h)
  • celkovou plochu okna a vyjadřuje se v m3/(m2.h)

Na základě výsledků měření se okna zařazují do příslušné třídy průvzdušnosti 1 až 4, přičemž nejtěsnější okna spadají do třídy 4 a nejméně těsná okna spadnou do třídy 1.

Okna a vchodové dveře se dnes vyznačují vysokou těsností, resp. nízkou průvzdušností. To na jedné straně snižuje tepelné ztráty, na druhé straně zvyšuje riziko nedostatečné výměny vzduchu v interiéru. Proto je třeba správně a pravidelně větrat, resp. zvolit vhodný větrací systém s rekuperací.

Prievzdušnosť okien