Mikroventilace a mikrovětrání oken

Mikroventilace je jeden ze způsobů větrání skrz okno.

V případě, že okenní kování vašeho okna tuto funkci umožňuje, pak otočením kliky do polohy 45° (viz obrázek) dojde k nepatrnému odchýlení okenního křídla od rámu okna (cca 4 mm). Tím vznikne štěrbina, kterou může docházet k výměně vzduchu. Proto takové větrání voláme také štěrbinové větrání.

Nastavením okna do polohy mikroventilace vlastně vědomě zhoršíte těsnost okna. To má vliv nejen na výměnu vzduchu, ale také na zhoršení tepelné i zvukové izolace oken.

Mikroventilaci nepovažujeme za správné větrání, obzvlášť ne v zimě. V zimě totiž přes takové větrání z domu nebo bytu trvale uniká teplo, které je nutno vytápěním obnovit. V létě zase nepřetržitě pouštíte do interiéru horký letní vzduch. Proto je štěrbinové větrání vhodné využívat během jara a podzimu.

Mikroventilace může ale nemusí být automaticky součástí oken. Informujte se u svého dodavatele oken.

Okenní klika v poloze pro mikrovětrání