Bezpečnostní prvky

Bezpečnostní prvky jsou všechny prvky, které dokáží zvýšit úroveň bezpečnosti okna, tj. zvýšit odolnost vůči vypáčení křídla okna z rámu a vloupání.

Mezi bezpečnostní prvky patří:

V závislosti na kombinaci a počtu bezpečnostních prvků můžeme okna zařadit do některé z normovaných tříd odolnosti RC (RC z anglického Resistance Classification).

bezpečnostni prvky