Atypické okno

O atypickém okně nejčastěji hovoříme tehdy, má-li okno:

  • nestandardní tvary (kruhové okno, obloukové okno, trojúhelníkové okno nebo okno v lichoběžníkovém tvaru),
  • příliš velké nebo příliš malé rozměry,
  • kritický poměr stran (například příliš úzké a zároveň příliš vysoké okno).

(Slovensky) atypické okná