Novinky Zpět na všechny novinky

Soutěž o nejkrásnější dům s okny Slovaktual

Soutěž o nejkrásnější dům s okny Slovaktual

Pokud máte již dokončený nebo předělán svůj dům s okny Slovaktual a myslíte si, že Vaše rodinné hnízdo si zaslouží více pozornosti, tak právě pro Vás jsme připravili letní soutěž o „nejkrásnější dům s okny Slovaktual“. Zapojte se a vyhrajte jednu z finančních cen.

Trvání soutěže: 1. 7. – 30. 9. 2013
Hlasování na webu: 15. 10. – 31. 10. 2013

Výhry:

Finanční výhra ve výši 50% z ceny oken

Výherce: Rodinný dům Prelouč

Finanční výhra ve výši 30% z ceny oken

Výherce: Rodinný dům Bojnice

Finanční výhra ve výši 10% z ceny oken

Výherce: Rodinný dům Oravský Podzámok

Speciální cena pro jednoho z hlasujících: kupón na nákup výrobků ve výši 1.000 € (do slosování budou zařazeni všichni hlasující).

Výherce: perina@times.sk

Výhercům gratulujeme a budeme je kontaktovat.

Podmínky soutěže o nejhezčí dům

Podmínky soutěže o nejkrásnější dům s okny Slovaktual

1. Název soutěže:

„Soutěž o nejkrásnější dům s okny Slovaktual“

2. Organizátor soutěže:

SLOVAKTUAL s.r.o. se sídlem 972 16 Pravenec 272, IČ: 00693 511, zapsaná v Obchodním rejstříku okresního soudu v Brně, oddíl Sro, Vložka číslo: 1750 / R

3. Trvání soutěže:

Termín konání soutěže: 1. 7. – 31. 10. 2013

4. Webový portál určený na soutěž:

www.slovaktual.sk

5. Účastníci soutěže:

Přihlásit do soutěže se může fyzická osoba ve věku nad 18 let, kromě zaměstnanců organizátora nebo blízkých osob zaměstnanců organizátora a to zasláním fotografie na e-mailovou adresu sutaz@slovaktual.sk v termínu 1. 7. – 30. 9. 2013 do 23:59 nebo hlasováním prostřednictvím stránky www.slovaktual.sk v termínu 1. 10. – 31.10. 2013 do 23:59 kdy se uzavře internetové hlasování a fotografie s nejvyšším počtem hlasů vyhrává. Vítěz bude zveřejněn do 15. 11. 2013 na stránce www.slovaktual.sk.

Zasláním fotografie a hlasováním dává účastník soutěže souhlas ke zveřejnění své fotografie a její popisu na stránce www.slovaktual.sk a na propagačních materiálech organizátora soutěže i se zpracováním osobních údajů organizátorem soutěže výhradně pro účely soutěže. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. Účastník zasláním fotografie dává také svůj bezvýhradný souhlas k tomu, aby byly všechny uvedené informace zařazeny do databáze organizátora a zpracované za účelem vyhodnocení soutěže a na propagační, reklamní a marketingové účely, souhlas dále jejich uveřejňovat a šířit po celou dobu od vstupu účastníka do této soutěže až do písemného odvolání jeho souhlasu.

Poskytnutí fotografie i údajů je bezplatné a dobrovolné, přičemž s osobními údaji účastníků soutěže bude naloženo ve smyslu zákona č.. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Hlasování:

Organizátor si vyhrazuje právo prověřit a vyloučit soutěžní fotografii v případě vícenásobného hlasování z jednoho počítače (IP adresy), pravidelného a neúměrného hlasování prostřednictvím scriptů, nebo pokud uživatel jiným způsobem poruší pravidla hlasování.

7. Výhry pro vítěze:

  • První cena – finanční výhra ve výši 50% z ceny oken
  • Druhá cena – finanční výhra ve výši 30% z ceny oken
  • Třetí cena – finanční výhra ve výši 10% z ceny oken

Za finanční výhru se považuje cena fakturovaných nákladů za položky okna a dveře. Vztahuje se pouze na výrobky firmy Slovaktual, sro Pravenec. Nevztahuje se na položky parapety, žaluzie, síťky, montáž.

Hlavní cena pro jednoho vylosovaného hlasujícího je nepřenosný kupón v hodnotě 1.000 Euro na nákup výrobků společnosti Slovaktual.

8. Informování účastníka soutěže o získání výhry a předávání výher:

Seznámení soutěžícího o získání výhry proběhne telefonicky i prostřednictvím e-mailu na základě zveřejnění výsledků soutěže. Předání výhry zabezpečí organizátor v případě výherců první, druhé a třetí ceny po předložení potvrzení o zaplacení faktury za okna a dveře od firmy Slovaktual. V případě výherce hlasování telefonicky.

9. Úprava a změna pravidel soutěže:

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv před i během trvání soutěže pozměnit nebo upravit tato pravidla a podmínky soutěže, jakož i právo soutěž zkrátit, prodloužit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit, a to i bez uvedení důvodu a poskytnutí náhrady. Změnu nebo úpravu pravidel se organizátor zavazuje zveřejnit na stránce www.slovaktual.sk. V případě rozporu mezi pozměněnými podmínkami soutěže a podmínkami soutěže uvedenými v propagačních materiálech, platí znění těchto pravidel ve změněné podobě.

10. Zveřejnění pravidel soutěže:

Pravidla soutěže jsou uvedeny na stránce www.slovaktual.sk po celou dobu trvání soutěže.

11. Daňová povinnost:

Výhry v soutěži podléhají dani z příjmů podle zákona o dani z příjmů č.. 595/2003 Z. z. a jsou na straně výherce.

12. Odpovědnost za škodu:

Případná odpovědnost za škodu vzniklá v souvislosti se soutěží bude řešena dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění. Pokud v důsledku činnosti nebo nečinnosti soutěžícím soutěže vznikne organizátorovi nebo ostatním soutěžícím, případně třetím osobám jakákoli újma, je soutěžící, který újmu způsobil, povinen v plném rozsahu ji nahradit.

13. Obecné ustanovení:

Propagační spotřebitelská soutěž je organizována jako propagační soutěž ve smyslu § 3 odst. 5 zákona č.. 171/2005 Z. z. o hazardních hrách a změně některých zákonů.

Pravenec, 1. 7. 2013

Zveřejněno: 4.10.2013

Další novinky