Novinky Zpět na všechny novinky

Slovaktual a Nová zelená úsporám 2013

Slovaktual a Nová zelená úsporám 2013

Slovaktual a Nová zelená úsporám 2013 je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech. Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014. Cílem je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.

Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

 1. Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů
 2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 3. Efektivní využití zdrojů energie
 4. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření
 5. Bonus za kombinaci vybraných opatření

Výrobky Slovaktual v Programu:

 • HEROAL D65
 • HEROAL D72
 • HEROAL S77
 • HEROAL W72
 • Slovaktual HST plastové
 • Slovaktual PVC vchodové
 • Slovaktual BASIC
 • Slovaktual PASOV – HL
 • Slovaktual PASIV – OL
 • Slovaktual Standard – OL
 • Slovaktual Standard – OL+

Zveřejněno: 6.9.2013

Další novinky