Pomoc po povodních Zpět na sponzoring

Společnost Slovaktual obdržela od primátora města Handlová Ing. Rudolfa Podobu žádost o materiální pomoc občanům Handlové, jejichž nejvíce postihla ničivá povodeň ze dne 15.8.2010.

Vedení společnosti ani na chvíli neváhalo a rozhodlo se, že pomůže při rekonstrukci zničených domů. Dne 27.10.2010 odevzdalo ZDARMA 6 ks oken třem rodinám v Handlové.

I takovýmto velkorysým gestem dokázala společnost Slovaktual, že jí není lhostejné utrpení lidí a že umí pomoci lidem v nouzi.

Pomoc po povodních

Primátor Ing. Podoba děkuje vedoucímu obch. oddělení Ing. Grossovi

Pomoc po povodních

Pan Július Lekár z Prievidzské ulice 38

Pomoc po povodních

Paní Cerovská Emília z Prievidzské ulice 42