Novinky Zpět na všechny novinky

Jak jsme vysadili 30 stromů

Jak jsme vysadili 30 stromů

V tomto zvláštním roce oslavil Slovaktual 30 let od svého založení. A jak lépe oslavit takové významné výročí, než vysadit v našem regionu 30 stromů?

Spolu s občanským sdružením SADÍME STROMY jsme tuto myšlenku nejdříve představili spolupracovníkům. Mnozí se tak nesmírně nadchly, že už stačilo jen dohodnout vhodná místa s okolními obcemi a vystihnout nejlepší počasí. Zájem byl velký, tak jsme do toho šli.

Zamestnanci Slovaktualu sadia stromy v Kanianke

Slovaktual zajistil 30 stromů podle představ jednotlivých obcí a skvělá parta zaměstnanců se postarala o vše ostatní. Rozděleni do menších týmů jsme vysadili lípy v Pravenci, ořech a ovocné stromy při budoucí školce v obci Kocurany, pestrý mix stromů přímo pod okny bytovek v Lazanech a dlouhou alej javorů v Kanianke při nové cyklotrase.

Stromy vysadené zamestnancami Slovaktualu

Pro sázení stromů vidíme mnoho dobrých důvodů, ale také určitou symboliku – kořeny stromů vrůstají hluboko do půdy, pomáhají udržet strom při síle. Slovaktual zde takto před 30 lety také zapustil své kořeny, které jsou dnes díky jeho zaměstnancům, díky zákazníkům, partnerům, ale také díky konkurentům mnohem pevnější a hlubší.

Slovaktual sadil Lipy v Pravenci

Věříme, že se jim bude dařit a vyrostou z nich mocné stromy.

Váš Slovaktual

Zveřejněno: 3.12.2020

Další novinky