Novinky Zpět na všechny novinky

Zájem o okna a dveře Slovaktual je výrazný i v krizovém období

Zájem o okna a dveře Slovaktual je výrazný i v krizovém období

Tržby společnosti v turbulentním období vzrostly ze 77,5 na téměř 84 milionů. Eur a i když čistý zisk z prodeje výrobků a služeb poklesl z 2,86 na 2,26 milionu. Eur, je možné hodnotit uplynulý rok 2021 pozitivně.

Slovaktual má za sebou velmi náročné, ale úspěšné období, které si po letech extrémně vysokých investic vyžádalo i mnoho racionalizačních opatření. Podobně, jako mnohé další společnosti v branži, zápasil s rostoucími cenami materiálů a energií, s jejich dočasným nedostatkem a častými výpadky, ale také s častou absencí zaměstnanců z důvodu pandemie koronaviru.

Ruch ve stavebním průmyslu, a obzvlášť zájem o okna Slovaktual, neutuchali ani během pandemie. Rozjeté projekty pokračovaly více méně v nezměněném tempu, lidé se ve větší míře soustředili namísto dovolených na renovaci svých domů či bytů.

V měsíci září 2021 přijal Slovaktual do výroby historicky nejvyšší objem objednávek za jeden jediný měsíc – a to 9,3 milionů Eur.

Poptávka po oknech byla poháněna i opodstatněnými obavami z dramaticky rostoucích cen stavebních materiálů obecně. Výpadky a opožděné dodávky některých komponentů způsobily, že dodací lhůty se značně prodlužovaly, což mělo negativní dopad na spokojenost prodejců a zákazníků. Situace však byla všude podobná a Slovaktual své zákazníky neztratil.

Důvody úspěchu Slovaktualu v krizovém období

  • Modernizace a reorganizace výroby v předchozím období umožnily zvýšit prodej na exportních trzích. Tržby na švýcarském trhu se v roce 2021 zvýšily na téměř 50 milionů. Eur, což představuje 60% všech tržeb Slovaktualu. Jelikož prodej oken do Švýcarska byl ziskovější než tržby realizované na Slovensku nebo v Českej republice, mělo to pozitivní dopad na kladné hospodaření.
  • Projevil se pozitivní efekt investičních projektů, které se realizovaly v letech 2016-2019 v objemu cca 30 milionů. Eur, zejména naplno rozjetá vlastní výroba izolačního skla pro vlastní okna a dveře.
  • Od 1.1. 2021 vstoupily v SR v platnost přísnější požadavky normy, týkající se energetické hospodárnosti budov, a vzrostl zájem o kvalitnější třídu našich oken s lepšími tepelně-izolačními parametry.
  • Podařilo se snížit některé nepřímé náklady a Slovaktual se nadále soustředí na lean management.
  • Nezbytností bylo i zvyšování cen oken a dveří, avšak postupně a jen v nezbytné míře, v závislosti na rostoucích cenách přímých vstupů – tedy materiálu a energií. Kompenzace změny cen přímých vstupů probíhala s 2 – 3 měsíčním posunem.

Porovnáme-li uplynulý rok 2021 s předkrizovým rokem 2019, tak průměrné materiálové a energetické náklady stouply o 14 %. Vzrostly také mzdové náklady. Průměrná prodejní cena okenní jednotky se za stejné období přiměřeně zvýšila o 15,4 %.

O tom, že Slovaktual zůstal i v krizovém období spolehlivým a stabilním zaměstnavatelem svědčí fakt, že svým zaměstnancům vyplatil 13. plat v plné výši jak za pandemický rok 2020, tak za rok 2021. Kromě toho, v obou letech se zaměstnancům plošně zvyšovaly mzdy, vždy o cca 3%.

Rentabilita tržeb v roce 2021 byla 2,7% a Slovaktual na daních z příjmu zaplatí více než 1,1 milionu Eur.

Milníkem roku 2021 byla akvizice společností DOVISTA

Největším milníkem za poslední roky byla akvizice společnosti SLOVAKTUAL dánskou společností DOVISTA, resp. VKR holdingem, kam patří i značka VELUX.

Společnost DOVISTA oznámila 5. ledna 2021 záměr získat celou divizi Arbonia Windows, včetně společnosti SLOVAKTUAL a celá akvizice se podařila ukončit k 1. září 2021.

DOVISTA je aktuálně hrdým majitelem předních značek na evropském trhu s vertikálními okny a vnějšími dveřmi. Skupinu DOVISTA tvoří 14 charakteristických značek se silnými lokálními kořeny. Celkově skupina DOVISTA zaměstnává více než 7 500 zaměstnanců a jejími klíčovými trhy jsou Dánsko, Irsko, Německo, Norsko, Polsko, Slovensko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království.

Součástí celkového vypořádání byl i prodej práv duševního vlastnictví (značka Slovaktual, její ochranné známky, domény, know-how apod.) novému vlastníkovi za téměř 8 milionů Eur. Šlo o jednorázovou transakci která výrazně zlepšila hospodářský výsledek, avšak souvisela se začleněním SLOVAKTUALU do skupiny DOVISTA resp. do celého VKR holdingu.

Slovaktual se tak stává ještě silnější a stabilnější společností, jejíž strategií je ještě větší orientace na potřeby svých zákazníků a na oblast udržitelnosti a „zelených projektů“, ve kterých jsou Dánové průkopníky.

Vyhlídky na rok 2022

Navzdory dosavadním dosaženým výsledkům hledí ve Slovaktuale na rok 2022 s obavami. Po pandemii dramaticky zhoršuje situaci na trhu válka na Ukrajině. Momentálně její dopady nejvíce cítit v nárůstu cen energií a pohonných hmot. Zhoršuje se dostupnost hypotečních úvěrů a rekordně roste inflace. Proto se s největší pravděpodobností ani letos nevyhneme dalším vlnám zdražování oken, dveří a stavebního materiálu obecně.

V letošním roce bude velmi náročné zachovat kladné hospodaření. Navzdory všemu je cílem Slovaktualu dosáhnout v tržbách metu 90 milionů Eur.

Zveřejněno: 1.6.2022

Další novinky