Světelná propustnost – LT

Hodnota prostupu světla označuje procento slunečního záření ve viditelném světelném spektru (380-780 nm), které je přenášeno z exteriéru do interiéru.

Jeho hodnota je závislá na tloušťce zasklení, skladbě skleněné tabule i příslušné pokovené vrstvě. Čím je hodnota LT vyšší, tím více světla propustí izolační sklo do interiéru.