Norma ČSN

Technická norma je podrobný předpis, který stanoví důležité parametry a vlastnosti materiálu, výrobku, součásti nebo pracovního postupu, který vede ke standardizaci.

Normy ČSN, které se týkají oken a vnějších dveří

  • ČSN 74 6077  Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování
  • ČSN 74 6078  Okna a vnější dveře – Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití
  • ČSN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky
  • ČSN 74 3305  Ochranná zábradlí

Normy STN