Skryté kování

Panty jsou zabudovány v prostoru mezi rámem a křídlem okna tak, že při pohledu z interiéru je není vidět (obrázek nahoře) a významně přispívají k elegantním a čistým liniím.

Bez kompromisů ve funkčnosti, nosnosti nebo v míře opotřebení. Díky své vysoké nosnosti je možné je použít i ve větších oknech s trojitým zasklením.

skryté kovanie