Ostění

Ostění je boční svislý povrch otvoru ve zdi, do kterého můžeme ukotvit okna nebo dveře.

Ostění může mít různou hloubku - na obr. vyznačena žlutou barvou.

Může být:

  • rovné (v podstatné většině případů)
  • zalomené (šikmé).

Před montáží oken je třeba dbát na to, aby podklad i plocha ostění byly co nejrovnější a čisté.

Synonymum pro ostění je výraz špaleta.

osadenie okna do ostenia stavebného otvoru