Plastové okno Slovaktual OPTIM

Plastová okna Slovaktual OPTIM dosahují při stavební hloubce 76 mm vynikajících technických hodnot. Množství variací, pestrý sortiment barev a dekorativních fólií umožňuje přizpůsobení okna individuálním představám. Kromě toho, jejich udržování je mimořádně jednoduché a pohodlné.

Roh okna Slovaktual OPTIM

1 Moderní uspořádání komor
Duté profily vyrobeny podle nejnovějších výpočetních metod zajišťují maximální tepelnou izolaci, optimální stabilitu profilu a vysokou nosnost těžkého izolačního skla.

2 Vysoká vzducho- a vodotěsnost
Tři obvodová těsnění jsou v rozích svařena a zajišťují vysokou těsnost vůči větru a dešti.

3 Stabilita a pevnost
Izolační sklo je pevně vlepováno do rámu křídla, což dodává oknu větší tuhost a stabilitu. U velkorozměrných oken jsou navíc vkládány ocelové výztuhy.

4 Více světla
Tenké profilové pohledy přinášejí více denního světla do interiéru a vyšší tepelné zisky ze sluneční energie.

5 Vysoká zvuková izolace
Stavební hloubka rámu 76 mm se standardním integrovaným středovým těsněním zaručuje vysoké hodnoty zvukové izolace.

6 Optimální zabudování
Speciální rozšiřovací profily zaručují vždy optimální napojení do stavebních otvorů – v případě novostavby, i při renovaci.

Ukázky provedení

OPTIM CL s lamináciou OPTIM CL laminace Irish Oak
OPTIM CL s hliníkovým klipom OPTIM CL s hliníkovým klipem
Okno OPTIM HL OPTIM HL
okno OPTIM FL s hliníkovým klipom OPTIM FL s hliníkovým klipem

Technické údaje

Součinitel prostupu tepla skrze okno (Uw<>)/sub 1) Uw od 0,76 W/(m2K)
Součinitel prostupu tepla skrze rám okna (Uf) Uf od 1,0 W/(m2K)
Zvuková izolace okna (Rw) až do 46 dB
Stavební hloubka 76 mm
Pohledová výška 109 mm (HL) / 112 mm (CL)
Maximální šířka zasklení 48 mm
Odolnost vůči zatížení větrem 2) až do B5
Průvzdušnost Třída 4
Bezpečnost Základní bezpečnost, RC 1 N, RC 2 N, RC 2

1) Hodnoty Uw jsou vypočteny pro okno rozměru 1230 mm x 1480 mm dle normy EN 12567-1.
2) V závislosti od kombinace rámu a křídla okna.

Stáhnout prospekt Vyžádat cenu Kontakt na prodejce

.