Novinky Zpět na všechny novinky

Pořiďte si nová okna zadarmo. Díky dotaci z programu Nová zelená úsporám Light

Pořiďte si nová okna zadarmo. Díky dotaci z programu Nová zelená úsporám Light

Nový dotační program “Nová zelená úsporám light” staví na jednoduchém způsobu financování a zpracování žádosti bez složitého papírování. Zaměřuje se na energeticky úsporná a snadno realizovatelná opatření v rodinných domech, která v ohrožených domácnostech pomáhají snížit náklady na bydlení. Patří k nim i výměna oken a dveří.

Na co se dotace NZÚL vztahuje

Dotace se zaměřuje na ty části stavby, kudy teplo z vašeho domu uniká nejvíce, stará okna a dveře nebo nedostatečné zateplení. Můžete získat prostředky až do výše 100 % na:

V rámci dotace můžete vyměnit jen některá okna, ale také spojit více úsporných opatření dohromady, třeba výměnu oken a zateplení stropu.

Vyžádejte si cenovou nabídku na okna u nejbližšího smluvního prodejce oken Slovaktual nebo prostřednictvím webového formuláře.

Nemůžete ale uplatnit více žádostí na jeden rodinný dům. Všechny opatření je potřeba spojit do jedné žádosti.

Pokud nemáte dostatek prostředků, můžete získat zálohu předem a na samotnou realizaci pak máte jeden rok.

Dotaci můžete získat i zpětně, ale jen na rekonstrukce, které jste realizovali po 12. září 2022.

Kolik můžete získat na okna a dveře

Maximální celková výše podpory, v součtu za všechna opatření, je omezena částkou 150 000 Kč.

Celková dotace může pokrýt až 100 % vašich nákladů na rekonstrukci.

V rámci programu jsou stanovené maximální částky pro jednotlivé skupiny úsporných opatření:

 • výměna oken 12 000 Kč / 1 ks výplně,
 • výměna dveří 18 000 Kč / 1 ks dveří,
 • zateplení fasády 6 000 Kč / běžný metr,
 • zateplení střechy 120 000 Kč / kompletní opatření,
 • zateplení stropu pod půdou 50 000 Kč / kompletní opatření,
 • zateplení podlahy na zemině nebo nad nevytápěným suterénem 60 000 Kč / kompletní opatření.

Podmínky pro výměnu oken v rámci programu Nová zelená úsporám Light:

 1. a) Podporována je výměna stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.
 2. b) Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus3. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy.
 3. c) Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem, a stavební hloubku rámu minimálně 70 mm.
 4. d) V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.
 5. e) Podpora se neposkytuje na výměnu garážových vrat a jiných typů výplní než jsou uvedené,”jak uvádíZávazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v programu Nová zelená úsporám Light pro nízkopříjmové domácnosti v rámci Modernizačního fondu Platné od 6. 12. 2022.

Kdo může o dotaci žádat

Jste majitelem nebo spolumajitelem rodinného domu nebo rekreační nemovitosti, na které chcete realizovat výměnu oken nebo dveří.

V dané nemovitosti máte hlášený trvalý pobyt, který začal před datem 12.9.2022.

Všichni členové vaší domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo jste v době od 12.9.2022 do podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení (není nutné, abyste jej pobírali po celou dobu).

Kdy podat žádost na dotaci na okna

Program byl vyhlášen v listopadu 2022.

Žádost můžete podat od 9. ledna 2023 až do 31. sprna 2024 nebo do vyčerpání všech prostředků programu.

Pro první fázi programu je připraveno 1,5 mld Kč.

Jaký je postup žádosti o dotaci

Žádost můžete podat pouze elektronicky.

S podáním žádosti vám zdarma pomohou odborníci Místních akčních skupin nebo konzultačních středisek EKIS, kteří s vámi projdou celý proces, od vyplnění a podání žádosti, až po doložení provedené výměny oken nebo dveří. Jejich seznam je k dispozici na webových stránkách programu.

EKIS je zkratka Energetických konzultačních a informačních středisek, ve kterých pracují kvalifikovaní energetičtí odborníci garantovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu. Můžete s nimi zdarma konzultovat své otázky o úsporách energie, včetně podmínek a postupu v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Light.

O dotaci můžete žádat i zpětně, a to za předpokladu, že jste výměnu oken realizovali po 12. září 2022. Nezáleží na tom, zda jste práce zvládli svépomocí nebo s firmou. Výměnu oken nebo dveří ale doporučujeme vždy svěřit profesionálům. Neodborně provedená výměna vám může způsobit spoustu starostí.

Co potřebujete k žádosti

 • fotodokumentaci míst, která budete při rekonstrukci měnit, například stará původní okna a dveře,
 • odborný posudek navrhovaných opatření, který je ke stažení na webových stránkách programu Nová zelená úsporám Light. Zdarma ho pro vás vypracují zástupci Místních akčních skupin nebo konzultačních středisek EKIS,
 • doklad o existenci vašeho bankovního účtu,
 • doklad potvrzující čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Pokud nepatříte k ohroženým domácnostem s nízkými příjmy, máte možnost čerpat prostředky z hlavního programu Nová zelená úsporám.


 Na co lze podporu čerpat:

 1. renovace rodinných a bytových domů (zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří),
 2. stavbu rodinných a bytových domů v tzv. pasivním standardu (pasivní domy),
 3. nákup rodinných domů a bytů s velmi nízkou energetickou náročností,
 4. solární termické a fotovoltaické systémy,
 5. zelené střechy a venkovní stínicí technika,
 6. podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody,
 7. využití tepla z odpadní vody,
 8. rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT),
 9. výměnu zdrojů tepla za tepelná čerpadla, kotle na biomasu či napojení na centrální zásobování teplem,
 10. pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla u bytových i rodinných domů,
 11. výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích u bytových domů,
 12. ohřev vody,”

Další informace k programu najdete na webových stránkách www.novazelenausporam.cz.


Vyžádejte si cenovou nabídku u nejbližšího smluvního prodejce oken Slovaktual nebo prostřednictvím webového formuláře.

 

Zveřejněno: 27.2.2023

Další novinky