Novinky Zpět na všechny novinky

Největší slovenský výrobce oken překročil hranici 100 milionů eur.

Největší slovenský výrobce oken překročil hranici 100 milionů eur.

Obrovské investice do moderních výrobních hal a automatizovaných linek v uplynulých letech mají pozitivní dopad na kvalitu, efektivitu výroby a vysokou produktivitu práce. Slovaktual v roce 2022 posílil svoji pozici nejen na domácím slovenském trhu, ale zejména v Rakousku a České republice.

  • Tržby z prodeje oken a dveří vzrostly z 83 na 102 milionů eur (2,4 miliardy Kč)
  • Každý pracovní den Slovaktual vyrobil přibližně 2000 okenních jednotek.
  • Nejvíce se prodeji oken SLOVAKTUAL dařilo na rakouském trhu, kde Slovaktual meziročně zvýšil tržby o 56 %. V České republice dosáhl podobně nárůst o 48 % a na domácím slovenském trhu zvýšil Slovaktual tržby o 20 %.
  • Náklady na materiál a energie se meziročně zvýšily o 24%, ceny oken a dveří vzrostly přiměřeně tomu o 23%.
  • Výsledek hospodaření 4,76 milionu eur je efektem zvýšené produktivity práce, rozšíření výroby o další moderní svářečky s technologií V-Perfect a signifikantnímu dopadu vlastní moderní výroby izolačních skel v Pravenci.
  • Produktivita práce a dobré výsledky umožnily zvýšit mzdy svým zaměstnancům o 7 % v roce 2023.
  • Společnost v roce 2022 zaměstnávala 725 zaměstnanců, z toho 77 bylo agenturních.

První polovina roku 2022 poznamenána vysokou poptávkou po oknech SLOVAKTUAL

První polovina roku 2022 byla poznamenána vysokou poptávkou po oknech a dveřích SLOVAKTUAL. Společnost sice disponuje mnohem větší výrobní kapacitou, než kterýkoli jiný výrobce oken na Slovensku, extrémně vysoká poptávka ale zapříčinila delší dodací termíny. Situaci se podařilo stabilizovat ve druhé polovině roku, kdy Slovaktual získal nové zaměstnance a zároveň začal pomalu chladnout trh a pozvolna klesal příjem objednávek od zákazníků.

Výsledkem je, že Slovaktual v roce 2022 vyrobil 527 457 okenních jednotek, což je o 7 tisíc více než v roce 2021.

Nejrychleji rostl zájem o hliníková okna a dveře, meziročně o 8%. Poptávka po vyšší třídě oken s nejlepšími tepelně-izolačními vlastnostmi byla také důsledkem zákona o energetické náročnosti budov. Dnešní novostavby již musí disponovat energetickým certifikátem se začleněním do třídy A0. Společnost se od října intenzivně soustředí i na zákazníky, kteří plánují využít dotace z Plánu obnovy nebo z dotačního programu Zelená úsporám.

výroba hliníkových dverí

Ceny oken rostly přiměřeně rostoucím cenám vstupů.

Růst cen materiálových vstupů a energií zásadně ovlivnil hospodaření společnosti iv roce 2022. V prostředí vysoké inflace, zvýšených úrokových sazeb a všeobecné nejistoty upravoval Slovaktual ceny svých výrobků jen velmi opatrně a v nezbytné míře. Spotřeba materiálu a energie meziročně vzrostly z 65 na 81 milionů eur, což představuje nárůst 24 %. Tržby z prodeje oken a dveří rostly prakticky stejným tempem (23 %) a sice z 83 na 102 milionů eur.

Dobrého hospodářského výsledku dosáhla společnost přijetím množství racionalizačních opatření, soustavným optimalizováním nákladů a hledáním rezerv. Výrazně se podařilo meziročně zvýšit produktivitu práce. Velkým přínosem k pozitivnímu výsledku hospodaření je výroba izolačního skla pro okna SLOVAKTUAL a pro sesterskou společnost Wertbau v Německu, která rovněž patří do skupiny DOVISTA. V roce 2022 bylo vyrobeno 304 tisíc čtverečních metrů izolačního skla.

Výroba izolačného skla v Slovaktuale

Slovaktual je stabilní, spolehlivý a atraktivní zaměstnavatel.

Svým zaměstnancům loni vyplatil 13. plat v plné výši, stejně tak aktuálně v dubnu za rok 2022. Kromě toho, ve dvou předešlých letech 2022 plošně zvyšoval mzdy zaměstnancům každoročně o 3 %. Od dubna 2023 opět zvyšuje základní mzdy, tentokrát až o 7%.

Výroba okien v Slovaktuale

Společnost klade velký důraz také na bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců. Uvědomuje si také důležitost vzdělávání a do školení lidí pravidelně investuje množství zdrojů.

Zveřejněno: 6.4.2023

Další novinky