Novinky Zpět na všechny novinky

Naše okná v ocenenom bytovom komplexe ANIČKA

Naše okná v ocenenom bytovom komplexe ANIČKA

V prvý deň výstavy CONECO a RACIOENERGIA sa aj tento rok konal v bratislavskej INCHEBA EXPO aréne otvárací gala večer. Počas večera prebiehal 23. ročník súťaže stavieb, dokončených na Slovensku v uplynulom roku – STAVBA ROKA 2017.

Obytný súbor Park Anička v Košiciach je osadený oknami od SLOVAKTUALU.

Anička Košice

Počas večera získala táto stavba Cenu  Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za architektonické riešenie.

GRATULUJEME!

Autori architektonického riešenia: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Mgr. art. Pavol Šimko

Projektanti architektonickej časti: Ing. Mgr. art. Jaroslav Král, Ing. Mgr. art. Pavol Šimko
adf, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti: Ing. Jiří Brda

Hlavný zhotoviteľ: BETPRES, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Peter Baláž

Stavebník, developer: MM Invest Košice, s. r. o.

Dozorná činnosť: Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH): 11 mil. €

Doba výstavby: 05/2015 – 09/2016

Cena udelená odbornou porotou za:

  •  komplexné riešenie areálu Park Anička a jeho začlenenie do jestvujúcej urbanistickej mierky a štruktúry na kraji rekreačnej zóny Anička,
  •  vysokú mieru uplatnenia vnútro areálovej parkovej zelene a zariadení pre rekreáciu a šport,
  • decentné architektonické riešenie s citlivým výberom pohľadových materiálov dopĺňajúcich prírodné prostredie okolia,
  • vysoký architektonický štandard jednotlivých obytných budov a príjemné dispozično – priestorové riešenie bytov vytvárajúce spolu s prírodným okolím pocit nadštandardného bývania,
  • vysokú úroveň remeselného spracovanie stavebných detailov.

Zveřejněno: 18.4.2018

Další novinky